O mnie Projekty Wspomnienia Galeria Blog Ostatnie zmiany Kontakt

Blog

Tytułem wstępu, czyli Co na blogu.

2011-12-23 Ankieta Polskiego Badania Czytelnictwa

Przyszła do mnie prośba o wypełnienie ankiety.
Z Polskiego Badania Czytelnictwa, sp. z o.o.

Niby nic dziwnego, ale.. przyszła “smailem”. A sama ankieta, po podaniu “pinu” z listu do wypełnienia na stronie http://www.ankieta.pbc.pl/

W zamian za wypełnienie ankiety oferują m.in. kupony sodexo na kwotę 20zł.

I w sumie… Podszedłem do tematu trochę z mieszanymi uczuciami. Jak? Skąd? Po co? Z tego co znalazłem dane osobowe otrzymali z bazy PESEL na podstawie Dz.U. 2006 nr 139 poz. 993, 44h ust 2 par 2.

List - był zaadresowany do mnie (imię, nazwisko, adres). Natomiast w samej ankiecie na stronie zwrot był przez “Pani”. Pomyłka?

Koniec końców zmarnowałem kwadrans i wypełniłem. Co prawda niezbyt wartościowo, bo z proponowanych czasopism to tylko sporadycznie Metro przeglądam jak akurat mi w korku wcisną, natomiast Fantastyki w ankiecie nie było, ale - jak to badanie statystyczne, to.. czemu nie.

0 Dodaj komentarz

2011-11-07 brother mfc5490CN

Stara drukareczka HP 6540 się popsuła (uchwyt od czarnego tuszu przestał kontaktować), naprawa oczywiście nieopłacalna, a mi by się w domu przydał skaner, wiec… Nabyłem nową drukareczkę. Po przejrzeniu dostępnych opcji wybór padł na Brother MFC 5490CN
I - jak na razie nie mam co narzekać.
Drukowanie spod linuksa - ruszyło praktycznie od razu.
Skanowanie spod linuksa - również. Mimo iż po raz pierwszy w życiu konfigurowałem skaner pod linuksem.

A na dokładkę - drukarka działa również po ipv6…

Local> show ip v6

IPv6 is Enabled
IPv6 Static Address is Enabled
IPv6 Addresses are 2A02:848:A::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/64 (via Router)
          FE80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/64 (link-local)

The priority IP version of name resolving is IPv4

Będę musiał chyba firewalla wyklikać dla ipv6 :/

Komentarze - 2011-11-07 brother mfc5490CN

 1. 23 Comments. #
  A jak z cenami tuszy?Mozesz juz cos na ten temat powiedziec czy jeszcze za krotko uzytkujesz?

– marek 2011-12-07 14:57 UTC


Ceny tuszy - mówiąc szczerze jeszcze nie wiem :) Jak na razie to drukuję i ciagle tusz jest ;) Najwięcej znikło czarnego i żółtego,cyjan i magenta - tylko troszkę. W tej chwili w raportach widzę że wydrukowanych mam 420 stron, w tym 10 kopii (w sensie “copy” a nie “print).

– undefine 2011-12-23 20:47 UTC


<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13|Êëþ÷è nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map1.html|hhuu net nod32 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map2.html|êëþ÷è eset nod32 mobile security</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map3.html|êëþ÷è äëÿ nod32 äî 2017</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map4.html|ñêà÷àòü áåñïëàòíûå êëþ÷è eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map5.html|winrar</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map6.html|êëþ÷è ðàáî÷èå äëÿ îáíîâëåíèÿ nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map7.html|ãåíåðàòîð êëþ÷åé äëÿ àíòèâèðóñà nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map8.html|êëþ÷è îáíîâëåíèÿ nod32 ñêà÷àòü áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map9.html|eset nod32 àíòèâèðóñ 4 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map10.html|íîâûå êëþ÷è smart security nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map11.html|êëþ÷è äëÿ nod32 security 5</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map12.html|eset nod32 antivirus 4 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map13.html|êëþ÷ àêòèâàöèè eset nod32 5</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map14.html|nod32 offline update</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map15.html|nod32 æóðíàëüíûé êëþ÷ 2013</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map16.html|êëþ÷è îáíîâëåíèÿ nod32 2012</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map17.html|nod32 v5 êëþ÷è áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map18.html|îáíîâèòü nod32 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map19.html|êëþ÷è äëÿ nod32 áåñïëàòíî ñâåæèå</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map20.html|êëþ÷è äëÿ nod32 ñìàðò áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map21.html|nod32 ñêà÷àòü</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map22.html|ñâåæèå êëþ÷è äëÿ nod32 antivirus</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map23.html|íîâûå ðàáî÷èå êëþ÷è äëÿ nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map24.html|íîâûå êëþ÷è smart security nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map25.html|êëþ÷è ñâåæèå äëÿ nod32 èþíü</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map26.html|eset nod32 antivirus 4.2 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map27.html|eset nod32 64 bit êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map28.html|eset nod32 êëþ÷è 2013</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map29.html|êëþ÷è äëÿ nod32 ñâåæèå eav</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map30.html|ñêà÷àòü êëþ÷è nod32 5.0 áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map31.html|nod32 êëþ÷è êèòàé</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map32.html|nod32 êëþ÷è ñâåæèå ñìîòðåòü</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map33.html|êëþ÷è äëÿ nod32 4.0 417.0</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map34.html|íîâûå êëþ÷è äëÿ nod32 áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map35.html|êàê óñòàíîâèòü êëþ÷è äëÿ nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map36.html|êëþ÷è äëÿ nod32 5 trial</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map37.html|trial êëþ÷è äëÿ eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map38.html|nod32 êëþ÷è áàçû ëèöåíçèè</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map39.html|êëþ÷è àêòèâàöèè äëÿ nod32 áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map40.html|ñêà÷àòü âå÷íûé êëþ÷ eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map41.html|îáíîâèòü êëþ÷ eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map42.html|êëþ÷è äëÿ nod32 âêîíòàêòå</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map43.html|íîä 32 êëþ÷è áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map44.html|ñêà÷àòü ÷åðåç òîððåíò êëþ÷è nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map45.html|áåñïëàòíûå êëþ÷è äëÿ nod32 9</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map46.html|eset nod32 êëþ÷è áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map47.html|êëþ÷è äëÿ nod32 4 ôîðóì</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map48.html|ñêà÷àòü òîððåíò êëþ÷è äëÿ nod32</url>

Eset NOD32 2013-02-06 10:20 UTC


http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16 Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map1.html ñêà÷àòü êíèãè äëÿ ñàìñóíãà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map2.html ñêà÷àòü êíèãè áåç ñìñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map3.html êíèãè ïàóëî ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map4.html êíèãà àíàñòàñèÿ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map5.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map6.html ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî ýëåêòðîííóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map7.html êíèãà àíåêäîòîâ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map8.html ñêà÷àòü êíèãè ñåðèè ñòàëêåð
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map9.html ñêà÷àòü êíèãó ñîëíöå ïîëóíî÷è
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map10.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî 2012
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map11.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó âàëåðèè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map12.html ñêà÷àòü êíèãè ïåõîâà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map13.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ìîäåëü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map14.html ñêà÷àòü êíèãè èâàíîâè÷
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map15.html áåëÿíèí êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map16.html ðàññâåò ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map17.html ñêà÷àòü êíèãè äæåéìñ ðîëëèíñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map18.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïàíîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map19.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ðóññêèé ÿçûê
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map20.html äàøêîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map21.html êíèãà åíîõà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map22.html êíèãè ïî ôîòîãðàôèè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map23.html êíèãè óæàñû ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map24.html ñåðèè êíèã ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map25.html ôàíòàñòè÷åñêèå êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map26.html ñêà÷àòü êíèãó òðè ìóøêåòåðà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map27.html êíèãè àíäðååâîé ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map28.html ñêà÷àòü êíèãè ñàìàðîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map29.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïðîãðàììó ýëåêòðîííûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map30.html òàéìëåññ ðóáèíîâàÿ êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map31.html ñêà÷àòü êíèãó âðåìÿ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map32.html êðóç ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map33.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî äëÿ äåòåé
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map34.html ñêà÷àòü êíèãó êàê áðîñèòü êóðèòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map35.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ôîðìàò doc
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map36.html ñòàëêåð êíèãè fb2 ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map37.html ñàãà ñóìåðêè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map38.html ñêà÷àòü êíèãó ëîëèòà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map39.html ïîâàðåííàÿ êíèãà àíàðõèñòà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map40.html ñêà÷àòü óìíûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map41.html êíèãè ïî âÿçàíèþ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map42.html ñêà÷àòü áåñïëàòíûå java êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map43.html ñêà÷àòü êíèãè ñòàëêåð txt
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map44.html ñêà÷àòü ýëåêòðîíóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map45.html âåëåñîâà êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map46.html âëàñòåëèí êîëåö êíèãà ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map47.html ñåìåíîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map48.html ãäå ñêà÷àòü ýëåêòðîííûå êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map49.html ñêà÷àòü êíèãó óçíèê àçêàáàíà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map50.html äàðû ñìåðòè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map51.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/cat1/ Ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãè îäíèì ôàéëîì

Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî 2013-02-06 17:30 UTC


http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16 Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map1.html ñêà÷àòü êíèãè äëÿ ñàìñóíãà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map2.html ñêà÷àòü êíèãè áåç ñìñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map3.html êíèãè ïàóëî ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map4.html êíèãà àíàñòàñèÿ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map5.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map6.html ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî ýëåêòðîííóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map7.html êíèãà àíåêäîòîâ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map8.html ñêà÷àòü êíèãè ñåðèè ñòàëêåð
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map9.html ñêà÷àòü êíèãó ñîëíöå ïîëóíî÷è
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map10.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî 2012
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map11.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó âàëåðèè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map12.html ñêà÷àòü êíèãè ïåõîâà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map13.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ìîäåëü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map14.html ñêà÷àòü êíèãè èâàíîâè÷
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map15.html áåëÿíèí êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map16.html ðàññâåò ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map17.html ñêà÷àòü êíèãè äæåéìñ ðîëëèíñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map18.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïàíîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map19.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ðóññêèé ÿçûê
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map20.html äàøêîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map21.html êíèãà åíîõà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map22.html êíèãè ïî ôîòîãðàôèè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map23.html êíèãè óæàñû ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map24.html ñåðèè êíèã ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map25.html ôàíòàñòè÷åñêèå êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map26.html ñêà÷àòü êíèãó òðè ìóøêåòåðà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map27.html êíèãè àíäðååâîé ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map28.html ñêà÷àòü êíèãè ñàìàðîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map29.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïðîãðàììó ýëåêòðîííûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map30.html òàéìëåññ ðóáèíîâàÿ êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map31.html ñêà÷àòü êíèãó âðåìÿ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map32.html êðóç ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map33.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî äëÿ äåòåé
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map34.html ñêà÷àòü êíèãó êàê áðîñèòü êóðèòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map35.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ôîðìàò doc
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map36.html ñòàëêåð êíèãè fb2 ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map37.html ñàãà ñóìåðêè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map38.html ñêà÷àòü êíèãó ëîëèòà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map39.html ïîâàðåííàÿ êíèãà àíàðõèñòà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map40.html ñêà÷àòü óìíûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map41.html êíèãè ïî âÿçàíèþ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map42.html ñêà÷àòü áåñïëàòíûå java êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map43.html ñêà÷àòü êíèãè ñòàëêåð txt
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map44.html ñêà÷àòü ýëåêòðîíóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map45.html âåëåñîâà êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map46.html âëàñòåëèí êîëåö êíèãà ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map47.html ñåìåíîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map48.html ãäå ñêà÷àòü ýëåêòðîííûå êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map49.html ñêà÷àòü êíèãó óçíèê àçêàáàíà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map50.html äàðû ñìåðòè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map51.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/cat1/ Ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãè îäíèì ôàéëîì

Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî 2013-02-06 19:20 UTC


cfynxboes{fk, <a href=“http://velvetnepenthe.com/review/casino/spinpalace">Spin palace casino review</a>, ITyLxJt?, [url=http://velvetnepenthe.com/review/casino/spinpalace]Spin palace casino review[/url], FvSJCiL?, http://velvetnepenthe.com/review/casino/spinpalace Spin palace flash, DHmVwje?.

Spin palace casino review 2013-04-11 06:35 UTC


xcqmjboes{fk, <a href=“http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-ladies/">888 ladies</a>, tKEqcCs, [url=http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-ladies/]888 ladies[/url], VOqrsuG?, http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-ladies/ 888 ladies, vvALora, <a href=“http://villascubatravel.com/888-bingo/">888 bingo</a>, tIGacIx, [url=http://villascubatravel.com/888-bingo/]888 bingo[/url], uBKoaXF, http://villascubatravel.com/888-bingo/ 888 bingo, KnQuScE?, <a href=“http://unoa-dream.com/">Vimax penis enlargement</a>, BxHYmjJ?, [url=http://unoa-dream.com/]Penis enlargement excercises[/url], DPXDJNV, http://unoa-dream.com/ Plastic surgery penis enlargement, tVlpDbL, <a href=“http://bestcasinos4canada.com/review/casino/spinpalace">Spin palace casino review</a>, ANgPqlD?, [url=http://bestcasinos4canada.com/review/casino/spinpalace]Spin palace casino review[/url], ccQWkSk, http://bestcasinos4canada.com/review/casino/spinpalace Spin palace casino download, zMWAFAj, <a href=“http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-casino/">888 casino</a>, zFoqYAq, [url=http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-casino/]888 casino[/url], JVxiFFp?, http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-casino/ 888 casino, SzbXtUY?, <a href=“http://penisenlargement1.com.au/">Penis enlargement pictures</a>, TCtfXDD?, [url=http://penisenlargement1.com.au/]Penis Enlargement[/url], MZohYcQ?, http://penisenlargement1.com.au/ Penis enlargement surgery iowa, WHvrXqF?.

Spin palace casino free 2013-04-11 06:52 UTC


ccsfhboes{fk, <a href=“http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-casino/">888 casino</a>, CcEXdYd?, [url=http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-casino/]888 casino[/url], WqeGTpQ?, http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-casino/ 888 casino, RSlKAli?, <a href=“http://bestcasinos4canada.com/review/casino/spinpalace">spin palace flash</a>, omiwSoJ, [url=http://bestcasinos4canada.com/review/casino/spinpalace]Spin palace casino review[/url], OGCMZff, http://bestcasinos4canada.com/review/casino/spinpalace Spin palace casino review, ephBbzj, <a href=“http://vancouvertutoringservice.com/">/</a>, RArDXPn?, [url=http://vancouvertutoringservice.com/]/[/url], suehLNr, http://vancouvertutoringservice.com/ /, NTWuVmU?, <a href=“http://velezdelights.com/review/casino/spinpalace">Spin palace casino free</a>, CnqSpkj?, [url=http://velezdelights.com/review/casino/spinpalace]Spin palace flash link[/url], eclAkKS, http://velezdelights.com/review/casino/spinpalace Spin palace casino review, LOLRCtO?, <a href=“http://valentineradardetector.net/">/</a>, PTAEmmo, [url=http://valentineradardetector.net/]/[/url], JOKrQbL?, http://valentineradardetector.net/ /, EhYBnoh?, <a href=“http://velezdelights.com/review/casino/williamhill">william hill casino</a>, VeditYX?, [url=http://velezdelights.com/review/casino/williamhill]William hill casino[/url], NUbXKDf?, http://velezdelights.com/review/casino/williamhill william hill casino download, AxHHuYD?.

Spin palace casino review 2013-04-11 18:49 UTC


nhhdxboes{fk, <a href=“http://udoktora.com/review/casino/spinpalace">spin palace bonus</a>, oDCvtAm, [url=http://udoktora.com/review/casino/spinpalace]spin palace mobile[/url], iGAfxhE, http://udoktora.com/review/casino/spinpalace Spin palace casino download, STMJWoM?, <a href=“http://trancetouch.com/william-hill-sports/">william hill sports</a>, gtHcZtl, [url=http://trancetouch.com/william-hill-sports/]william hill sports[/url], ttZPXBL, http://trancetouch.com/william-hill-sports/ william hill sports, jcjOuFZ, <a href=“http://transamazoniennes.com/william-hill-sports/">william hill sports</a>, JUmzmQW?, [url=http://transamazoniennes.com/william-hill-sports/]william hill sports[/url], EUmUzZS?, http://transamazoniennes.com/william-hill-sports/ william hill sports, zoSshXm, <a href=“http://tvsaj.net/review/casino/spinpalace">Spin palace casino free download</a>, LvpczbN?, [url=http://tvsaj.net/review/casino/spinpalace]Spin palace mobile[/url], gfmeeAb, http://tvsaj.net/review/casino/spinpalace Spin palace casino bonus, oqvVQKv, <a href=“http://tudaidai.com/">HGH</a>, XhSPUOe?, [url=http://tudaidai.com/]Hgh do i inject[/url], PlBjDoP?, http://tudaidai.com/ Hgh effects, suEdiGD, <a href=“http://betting-reviews.co.uk/ladbrokes-football/">ladbrokes football</a>, TPmcjYj?, [url=http://betting-reviews.co.uk/ladbrokes-football/]ladbrokes football[/url], qbckWxU, http://betting-reviews.co.uk/ladbrokes-football/ ladbrokes football, bCwsUFF.

Spin palace bonus 2013-04-11 20:21 UTC


qokkhboes{fk, <a href=“http://veggietestkitchen.com/review/casino/spinpalace">Spin palace flash</a>, wCpfVtT, [url=http://veggietestkitchen.com/review/casino/spinpalace]Spin palace casino free games[/url], zzzlyXh, http://veggietestkitchen.com/review/casino/spinpalace Spin palace flash, JrOImGy?.

spin palace flash 2013-04-11 22:10 UTC


ldlqxboes{fk, <a href=“http://electroniccigarettes4u.com.au/">/</a>, xouwwkV, [url=http://electroniccigarettes4u.com.au/]/[/url], iGhkHoQ, http://electroniccigarettes4u.com.au/ /, mvtBYEO, <a href=“http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-bingo/">888 bingo</a>, lxtSfrE, [url=http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-bingo/]888 bingo[/url], yizVlMu, http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-bingo/ 888 bingo, gIZAVKS, <a href=“http://unoa-dream.com/">All natural penis enlargement</a>, XEViuEJ?, [url=http://unoa-dream.com/]Penis enlargement herbal pill[/url], lFNFjOx, http://unoa-dream.com/ Penis enlargement surgery pics, mIJyIDQ, <a href=“http://bestcasinos4canada.com/review/casino/spinpalace">Spin palace flash</a>, ADxoZkm?, [url=http://bestcasinos4canada.com/review/casino/spinpalace]Spin palace flash link[/url], fKlCfVJ, http://bestcasinos4canada.com/review/casino/spinpalace Spin palace flash, vnZLylF, <a href=“http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/">888 poker</a>, ShgHJjZ?, [url=http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/]888 poker[/url], wrszPKU, http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/ 888 poker, NbXxvNN?, <a href=“http://villascubatravel.com/">888 poker</a>, TwMENGJ?, [url=http://villascubatravel.com/]888 poker[/url], doWSszw, http://villascubatravel.com/ 888 poker, puFbAhV.

Spin palace flash 2013-04-13 18:31 UTC


xawehboes{fk, <a href=“http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-casino/">888 casino</a>, qVOzyOb, [url=http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-casino/]888 casino[/url], vITJqdg, http://virginiamilitaryvehicleassociation.org/888-casino/ 888 casino, gtjWgrb, <a href=“http://velezdelights.com/review/casino/spinpalace">spin palace casino review</a>, IuetZik?, [url=http://velezdelights.com/review/casino/spinpalace]spin palace flash[/url], sVHIito, http://velezdelights.com/review/casino/spinpalace Spin palace casino bonus, LuqBMfV?, <a href=“http://villascubatravel.com/888-ladies/">888 ladies</a>, kSrjtTk, [url=http://villascubatravel.com/888-ladies/]888 ladies[/url], gOjePOY, http://villascubatravel.com/888-ladies/ 888 ladies, WnkxDQQ?, <a href=“http://villascubatravel.com/888-bingo/">888 bingo</a>, lTiQfiB, [url=http://villascubatravel.com/888-bingo/]888 bingo[/url], YgDYLNo?, http://villascubatravel.com/888-bingo/ 888 bingo, FLagyDM?, <a href=“http://valentineradardetector.net/">/</a>, UNlZDhC?, [url=http://valentineradardetector.net/]/[/url], wYPFtef, http://valentineradardetector.net/ /, EggSnyb?, <a href=“http://verambelles.com/888-sport/">888 sport</a>, YmYEQDU?, [url=http://verambelles.com/888-sport/]888 sport[/url], EutXqNV?, http://verambelles.com/888-sport/ 888 sport, iScQgpE.

spin palace casino review 2013-04-14 02:29 UTC


brkimboes{fk, <a href=“http://tvsaj.net/review/casino/spinpalace">Spin palace bonus</a>, dIGeLvp, [url=http://tvsaj.net/review/casino/spinpalace]spin palace mobile[/url], rdAHUjn, http://tvsaj.net/review/casino/spinpalace Spin palace mobile, gzPUTzq.

spin palace mobile 2013-04-14 13:24 UTC


xvjioboes{fk/epqjfsbmb/obnf, <a href=“http://dubaisitgirl.com/">Casino Spiele</a>, JfNHjSg?, [url=http://dubaisitgirl.com/]Casino Spiele[/url], VTtWdRp?, http://dubaisitgirl.com/ Casino spiele sizzling hot, wHBukYm.

Casino spiele 2013-05-09 12:42 UTC


umftrboes{fk/epqjfsbmb/obnf, <a href=“http://adbrite4phpbb3.com/">Slot machines for sale comic book</a>, vYavPuW, [url=http://adbrite4phpbb3.com/]Indiana live slot machines[/url], KBsXngT?, http://adbrite4phpbb3.com/ Paschilo slot machines, SSNNuLf?, <a href=“http://booking-help.org/">Casino online poker slot</a>, FPtBZvq?, [url=http://booking-help.org/]Legal casino online[/url], NLnwTnc?, http://booking-help.org/ Casino online italiani, wKXNapp, <a href=“http://aayed.com/">Wimmelbilder kostenlos online spielen</a>, VtgOzhA?, [url=http://aayed.com/]Die sidler kostenlos spielen[/url], ZNXOqUK?, http://aayed.com/ Die sidler kostenlos spielen, PqSjxUy?, <a href=“http://affiliate-programs-finder.com/">Las vegas slot machines</a>, gDUXESI, [url=http://affiliate-programs-finder.com/]Slot Machines[/url], SEdQsDz?, http://affiliate-programs-finder.com/ Slot Machines, YWWHWSS, <a href=“http://a7oal.com/">Kostenlos lemmings spielen</a>, xBBfXaD, [url=http://a7oal.com/]Quiz spielen kostenlos[/url], SYeGSfq?, http://a7oal.com/ Moorhuhn online kostenlos spielen, gqrRwBl, <a href=“http://yarntraveler.com/">Cleopatra slots</a>, hAdCtRF, [url=http://yarntraveler.com/]Play video slots[/url], QggKCVZ?, http://yarntraveler.com/ Slots on line, DAMszHn?.

Kostenlos pac man spielen 2013-05-09 18:13 UTC


dxinrboes{fk/epqjfsbmb/obnf, <a href=“http://a7oal.com/">Sims online spielen kostenlos</a>, RjjWgTX?, [url=http://a7oal.com/]Spielen Kostenlo[/url], BaXStEw?, http://a7oal.com/ 4 gewinnt online kostenlos spielen, Arqvbuf.

Spielen Kostenlo 2013-05-10 00:18 UTC


qtzshboes{fk/epqjfsbmb/obnf, <a href=“http://8-software.com/">Memory online spielen kostenlos</a>, xzqObrU, [url=http://8-software.com/]Kostenlos casino spielen[/url], VxqZAPo?, http://8-software.com/ Schach spielen kostenlos online, CynCKuC?.

Mario spiele kostenlos spielen 2013-05-12 05:18 UTC


gmnltboes{fk/epqjfsbmb/obnf, <a href=“http://imahortsoc.org/">How effective generic cialis journal</a>, tvEKCrz, [url=http://imahortsoc.org/]Cialis in botlle[/url], qDtpTRd, http://imahortsoc.org/ Cialis without prescription, canada, ziTJCZY, <a href=“http://cialiscomjp.com/">Cialis versus viagra</a>, IxMEkzI?, [url=http://cialiscomjp.com/]How to take cialis[/url], gEtNByU, http://cialiscomjp.com/ Cialis in botlle, ydIuTSX, <a href=“http://mixtape21.com/">Garcinia Extract</a>, NUmIWVs?, [url=http://mixtape21.com/]Garcinia Fruit[/url], GJImoSi?, http://mixtape21.com/ Garcinia Extract, yfMkhYB, <a href=“http://dubaisitgirl.com/">Spiel casino</a>, mprelag, [url=http://dubaisitgirl.com/]Casino Spiele[/url], vQKwFDq, http://dubaisitgirl.com/ Online casino spiele, ZgRfmRj?, <a href=“http://www.afda.com.au/">Casino online casino gambling</a>, ZCidDTA?, [url=http://www.afda.com.au/]Online Casino[/url], JZazntE?, http://www.afda.com.au/ Online casino marketing packages, WejnIBV?, <a href=“http://www.trainer-kongress-berlin.de/">Best online casino internet roulette games</a>, avrCnZe, [url=http://www.trainer-kongress-berlin.de/]Online casino no deposit[/url], UElmifI?, http://www.trainer-kongress-berlin.de/ Online casino video, hupQvMc.

Casino spiele 2013-05-25 10:11 UTC


akqhyboes{fk/epqjfsbmb/obnf, <a href=“http://duxryuninjitsu.com/">Casino gratis spiele</a>, WmRNqiF?, [url=http://duxryuninjitsu.com/]Casino spiele kostenlos[/url], sAebQpN, http://duxryuninjitsu.com/ Gratis casino spiele online, UDKUsOh?.

Casino Spiele 2013-05-28 10:48 UTC


hnzxzboes{fk/epqjfsbmb/obnf, <a href=“http://dreamstreetpapers.com/">Casino Spiele</a>, fkLEWMN, [url=http://dreamstreetpapers.com/]Casino Spiele[/url], EBHRkwM?, http://dreamstreetpapers.com/ Casino spiele gratis download, iSZPKYd.

Casino Spiele 2013-05-29 21:24 UTC


blgyhboes{fk/epqjfsbmb/obnf, <a href=“http://8-software.com/">Kostenlos risiko spielen</a>, wRKTfEk, [url=http://8-software.com/]Games kostenlos spielen[/url], EwyiEMN?, http://8-software.com/ Super mario kostenlos online spielen, DCGSEfo, <a href=“http://mybassrocks.com/">Proactol Plus</a>, fFMrfyF, [url=http://mybassrocks.com/]Proactol Canada[/url], ZMcbhvG?, http://mybassrocks.com/ Proactol Ingredients, SmhkWZy?, <a href=“http://orangejoblink.com/">Male Extra</a>, fLQbHxb, [url=http://orangejoblink.com/]Male Extra Side Effects[/url], yRDmnZC, http://orangejoblink.com/ Maleextra, qNQyaYa, <a href=“http://beruhigencialis.com/">Generic cialis without a prescription</a>, SoCdbbW?, [url=http://beruhigencialis.com/]Order cialis[/url], kYblZot, http://beruhigencialis.com/ Is daily dose cialis on the tml formulary, nudrQAs, <a href=“http://thepopuli.com/60minutepayday-review-find-out-if-its-scam-or-real.html">60 Minute Pay day Reviews</a>, dUTcVut, [url=http://thepopuli.com/60minutepayday-review-find-out-if-its-scam-or-real.html]60MinutesPayday? Review[/url], VuuAuqE?, http://thepopuli.com/60minutepayday-review-find-out-if-its-scam-or-real.html 60 Minute Payday Review, gfRzSAr, <a href=“http://prestandakamagra.com/">Kamagra</a>, epnIbBf, [url=http://prestandakamagra.com/]Kamagra kamagra[/url], YDHgnuD?, http://prestandakamagra.com/ Kamagra, qFrGtfI.

Wimmelbild kostenlos spielen 2013-06-12 17:56 UTC


qmpuhboes{fk/epqjfsbmb/obnf, <a href=“http://www.ativansource2013.com/">Can a person get off ativan</a>, IuKWxRp?, [url=http://www.ativansource2013.com/]Ativan canada[/url], PPDzlDM?, http://www.ativansource2013.com/ Ativan effects, lvVXKeg.

Ativan dosage for anxiety 2013-06-24 15:26 UTC


qcdeyboes{fk/epqjfsbmb/obnf, <a href=“http://duxryuninjitsu.com/">Casino spiele kostenlos</a>, AhrpplL?, [url=http://duxryuninjitsu.com/]Casino spiele kostenlos spielen[/url], oHaGFyz, http://duxryuninjitsu.com/ Spiel in casino, hwJVoGN.

Casino spiele kostenlos spielen 2013-07-09 10:39 UTC

23 Dodaj komentarz

2011-08-22 Lekko przerobiony multi router looking glass w php

Już kilka osób się mnie pytało jak zrobiłem http://lg.maverick.com.pl/.

Bazuję na lekko zmodyfikowanej wersji MRLG (Multi Router Looking Glass for PHP). Obecnie jego strona niestety nie działa - i oryginału nie mam do pobrania.

Moją zmodyfikowaną wersję umieściłem na mrlg-20091215.tgz, natomiast plik konfiguracyjny do niej na mrlg-config.php. Na pytania nie odpowiadam, w konfiguracji nie pomagam (bo nie mam czasu) - ale może komuś się przyda :).
Licencja - zgodnie z licencja oryginału - GPL.

Ale jak masz jakieś poprawki - podsyłaj :)

Wiem że brzydko zrobione, ale - było potrzebne na szybko i w parę godzin tylko na tyle mnie było stać.

Jak dodasz w swojej sieci kopię - zgłoś na traceroute.org - widoczność swojego miejsca w sieci się często przydaje :).

0 Dodaj komentarz

2011-08-05 Problematyczne ipv6 - dziwny resolver

undefine@uml:~$ host aramin.net
aramin.net has address 42.1.94.0
;; Warning: Message parser reports malformed message packet.
;; connection timed out; no servers could be reached

i tak dla sporej części, o ile nie wszystkich adresów z dualstackiem - taki dziwny feature AP DSL-G604T w hotelu.

Do tej pory myślałem że dodanie rekordu AAAA nic nie psuje, teraz - sam się przekonałem że nie jest tak różowo, jak sie okazało że nie mogę się dostać na strony/serwery z dodanym AAAA. Na szczęście - można skorzystać z własnych albo googlowych dnsów.

Oczywiście prawidłowa odpowiedź to

undefine@uml:~$ host aramin.net
aramin.net has address 195.110.48.48
aramin.net has IPv6 address 2a01:5e00:2:52::30
aramin.net mail is handled by 0 mx.aramin.net.

0 Dodaj komentarz

2011-06-26 IPv6 na stronie

Co prawda po IPv6 day, ale.. wreszcie dołożyłem AAAA do mojej strony(i stron firmowych). Ciekawe co wybuchnie ;)

0 Dodaj komentarz

2011-05-27 Darmowe fotoradary dla nissan connect

Może kogoś zainteresuje - nie znalazłem nigdzie opisu jak to łatwo zrobić “za friko”.

1. Ściągamy listę fotoradarów z http://ump.waw.pl/ plik z mapą fotoradarów (http://ump.waw.pl/update/Jacek.zip).
2. Rozkompresowujemy go
3. Łączymy to co nas interesuje do jednego pliku csv:

undefine@uml:~/tmp$ cat Kontrole\ Drogowe/*.csv Niebezpieczne\ Miejsca/*.csv Przejazdy\ Kolejowe/*.csv >x.csv
undefine@uml:~/tmp$ 

4. Usuwamy polskie znaczki (zapewne można jakoś przekodować, ale nie chciało mi się metodą prób i błędów szukać kodowania):

iconv -f cp1250 -t ascii//TRANSLIT < x.csv > jacek.csv

5. Plik jacek.csv umieszczamy w katalogu myPOIs/myPOIWarnings na pendrive
6. Pendrive wkładamy do nissan connect i ładujemy POI użytkownika z menu(Setup → Navigation → Download my POIs)
7. Przestrzegamy ograniczeń ;)

Komentarze - 2011-05-27 Darmowe fotoradary dla nissan connect

 1. 1 Comment. #
  super - dzieki bardzo pomocne :)

na podstawie Twoich rad poradzilem sobie w xls manualnie ze scaleniem i usuniecjem polskich znakow.

trzeba zapisac w formacie xx.xxxx,yy.yyyy,“nazwa” - czyli obciac jedena kolumne danych z paczki popieranej z podanej strony i wtedy wgrywa sie bez problemu.

– krzys3 2016-05-08 13:03 UTC

1 Dodaj komentarz

2011-03-12 IPv6-garsc-statystyk

Kilka statystyk z pewnego routerka. Zbierane ip6tables, w dłuższym okresie czasu. Wykresów nie daję, bo za mała próbka by ładnie wyglądało ;)

Dane z pewnej sieci osiedlowej w Poznaniu. IPv6 udostępnione klientom przez radvd. Głównie klienci “prywatni”.

Wejście:
2% - 6to4
pomijalne - PIX
24% - PLIX
3% - natywne IPv6 od Crowleya
69% - tunel z HE

Wyjście:
51% - 6to4(!)
6% - PIX
36% - PLIX
1% - Crowley
6% - tunel z HE.

Wnioski:
- podobnie jak w przypadku ipv4 duża część ruchu przypada na PLIX
- upload to głównie ruch kierowany do 6to4 - jak sądzę ruch p2p.
- bardzo duży download na tunelu z HE. Co prawda miałem trochę wątpliwości czy należy się w to bawić - to jednak obserwując ruch przy włączonym i przy wyłączonym tunelu widać że opóźnienia przez HE są często niższe. Pozatym - alternatywa to pchanie ruchu przez Crowleya, który.. również sporą część ruchu ma przez HE. HAWE jak na razie ipv6 nie dostarcza.

0 Dodaj komentarz

2011-02-22 IPv6 a 6to4

Powolutku bawię się w wdrożenie IPv6 u pewnego ISP.

Na peeringach (w PIX i PLIX) ipv6 śmiga “natywnie”. Świata niestety jak na razie nikt nie dostarczył, więc leci tunelem z HE.

Do tego rozgłoszenie prefiksów do kilku testowych sieci - i troszkę ruchu widać.

W którymś momencie zauważyłem, że trochę ruchu leci do 6to4. Postawiłem więc bezpośredniego relaya(opis z http://wiki.debian.org/DebianIPv6) i…

mav-ipv6

Wniosek? Wbrew pozorom bardzo dużo (tak na oko 1/3) ruchu to ruch z relayami 6to4. Stąd zapewnienie dobrej komunikacji z nimi powinno być dosyć istotne przy udostępnianiu ipv6. Do testowego ip z którym obserwowałem ruch po ustawieniu bezpośredniego tunelowania 6to4 na moim routerze opóźnienia spadły z ok 80 do 50ms - a ruch wzrósł o kilkanaście procent.

(na wykresie jest widoczny wyłącznie ruch na tunelach - peeringi/polska leci natywnie, stąd nie mam prostej możliwości wyróżnienia go od ipv4)

0 Dodaj komentarz

2011-02-17 Rozkład ruchu na łączach

Taka mała ciekawostka.

Jest sobie mały operator. Świadczący głównie usługę dostępu do internetu dla “ludzi”. Pakiety - dosyć duże, po kilka/kilkadziesiąt megabitów, upload ciut mniejszy - po 2-3 megabity.
Ogólnie - zazwyczaj mało kto dociera do limitu w którąkolwiek ze stron.

Do tego jest troszkę hostingu i łącz biznesowych… Ale większośc to klienci indywidualni.

Łącza:
- peering w PIX-ie (http://www.pix.net.pl)
- peering w PLIX-ie (http://www.plix.pl)
- PBT HAWE (http://www.pbthawe.eu)
- Transmisję CDP Global od crowleya (http://www.crowley.pl)

i w którymś momencie na parę chwil pojawiła się testowa transmisja do TPSA - normalnie leci przez HAWE (i dalej styk z crowleyem).

Ruch - puszczony przez bgp prawie “samopas”. Lekkie preferencje by sterować ruchem na łączach zagranicznych (hawe/cdp), gdzieniegdzie unikanie problematycznych ścieżek - ale - można powiedzieć że rozkład jest prawie naturalny.

I teraz - procentowy wykres ruchu:
rozklad-lacz

Interesuje nas głównie download - uploadu jest niewiele - ok połowy downloadu, więc zazwyczaj mieści się w ramach kontraktu.

Co jest ciekawe… ok 30% ruchu zamyka się w plixie. Nawet trochę więcej.

PIX - jest malutki. poniżej 3% ruchu. Gdyby nie skala oraz fakt że jest prawie za darmo - nie było by go sensu trzymać.

HAWE i crowley - utrzymują się mniej więcej na zbliżonym poziomie - przerzucanie to głównie zmiany na ich upstreamach oraz “rzucanie” nimi (prepend przez community) by przerzucić na łącze gdzie dalej od kontraktu.

Przez jakiś czas była testowana tpsa. I tutaj niespodzianka - download był ledwo w okolicach 5% sumarycznego ruchu. Czyli - biorąc pod uwagę cenę - malutko. Z koleji upload to ok 20% ruchu - co w tej sytuacji oznaczało że było to jedyne łącze gdzie upload przekraczał download! I przypominam że to nie hosting, tylko głównie klienci indywidualni. Cóż - P2P rządzi.

0 Dodaj komentarz

2011-01-06 Konto w aliorbank

Stwierdziłem że w mojej małej firemce przyda się kolejne konto. Obecne mam w mBanku, bo.. wiadomo - za darmo. No - prawie. 1zł za każdy przelew “na zewnątrz” - to już trochę w miesiącu wychodzi.

A Aliorbank ciągle kusi darmowym kontem, 5-cioma darmowymi przelewami w miesiącu i “premią” 50zł przy stanie konta 9k. Czyli więcej niż na lokacie w mbanku.

Z nowym rokiem - próbuję więc założyć konto.
Pierwsze wrażenia po przebrnięciu przez formularz?

 • Nie pozwala mi na wpisywanie polskich znaczków. Przeglądarka chrome. Po wklejeniu tekstu z polskimi znaczkami - ogonki znikają.
 • Do wybrania klasyfikacja usług… Ja w GUS-ie mam zgłoszoną 6202Z(działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - wg klasyfikacji z 2007 roku). A na stronie pozwalają na wybór pomiędzy.. 6201 a 6203.

Ale przebrnąłem - polskie znaczki jak sądzę poprawią mi w oddziale. O efektach pewnie poinformuję…

Komentarze - 2011-01-06 Konto w aliorbank

 1. 1 Comment. #
  daj znać jak poszło, też zastanawiam się nad zmianą m na a.

pk 2011-01-17 21:50 UTC

1 Dodaj komentarz

More...